6. veljače 2007. - Stradala vučica

U utorak 6. veljače kod Donjeg Primišlja u blizini Slunja pronađen je vuk. Ležao je blizu kuće Rade Grkovića i činilo se da ne može hodati. Posumnjalo se na ranjavanje. Idući dan, doc. dr. sc. Josip Kusak otišao je tamo i ustanovio da se vuk i dalje nalazi  pored kuće, te da je u još gorem stanju nego prethodnog dana budući da može podizati jedino glavu. Stoga ga je uspavao i ukrcao u transportni sanduk. Radilo se o vučici, staroj 1,5 godinu koja je težila 24 kilograma. Na vučici se nisu primjećivale vanjske ozljede, samo dehidriranost, krvavi proljev i žutilo sluznica. Josip Kusak posumnjao je na neku zaraznu bolest. Neposredno prije dolaska na Kliniku za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, vučica je uginula. Tijelo je stoga prebačeno u sekcionu dvoranu gdje je idući dan obavljena razudba. Ustanovljeno je da je vučica bila zaražena bjesnoćom.

Neposredno nakon ovog saznanja Državni zavod za zaštitu prirode uputio je dopis na Upravu za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sa zahtjevom za što žurnijim dostavljanjem podataka o broju prijavljenih pasa u općini Slunj kao i o broju cijepljenih pasa, te o mjerama koje su poduzete radi sprječavanja bjesnoće u slučaju da psi nisu cijepljeni. Naime, koliko nam je poznato nitko od mještana nije se približavao niti dirao vučicu, ali je siguran podatak da su je tijekom noći obilazili psi iz naselja. Budući da se radi o vrlo opasnoj zoonozi, Zavod je smatrao neophodnim obavijestiti spomenuto ministarstvo, u čijoj je nadležnosti ta problematika, te zahtijevati da se pod hitno poduzmu odgovarajuće mjere.  

 

pronađen je vuk. Ležao je blizu kuće Rade Grkovića i činilo se da ne može hodati. Posumnjalo se na ranjavanje. Idući dan, doc. dr. sc. Josip Kusak otišao je tamo i ustanovio da se vuk i dalje nalazi pored kuće, te da je u još gorem stanju nego prethodnog dana budući da može podizati jedino glavu. Stoga ga je uspavao i ukrcao u transportni sanduk.

Radilo se o vučici, staroj 1,5 godinu koja je težila 24 kilograma. Na vučici se nisu primjećivale vanjske ozljede, samo dehidriranost, krvavi proljev i žutilo sluznica. Josip Kusak posumnjao je na neku zaraznu bolest. Neposredno prije dolaska na Kliniku za zarazne bolesti Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, vučica je uginula. Tijelo je stoga prebačeno u sekcionu dvoranu gdje je idući dan obavljena razudba. Ustanovljeno je da je vučica bila zaražena bjesnoćom.

Neposredno nakon ovog saznanja Državni zavod za zaštitu prirode uputio je dopis na Upravu za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva sa zahtjevom za što žurnijim dostavljanjem podataka o broju prijavljenih pasa u općini Slunj kao i o broju cijepljenih pasa, te o mjerama koje su poduzete radi sprječavanja bjesnoće u slučaju da psi nisu cijepljeni. Naime, koliko nam je poznato nitko od mještana nije se približavao niti dirao vučicu, ali je siguran podatak da su je tijekom noći obilazili psi iz naselja.

Budući da se radi o vrlo opasnoj zoonozi, Zavod je smatrao neophodnim obavijestiti spomenuto ministarstvo, u čijoj je nadležnosti ta problematika, te zahtijevati da se pod hitno poduzmu odgovarajuće mjere.

 

 

Galerija trenutno nema slika