6. rujna 2004., Split - Predstavljen projekt u Splitu

U prostorijama JU za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak na kojemu je predstavljan LIFE projekt \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\". Sudjelovali su Ivan Gabelica, ravnatelj JU, sa suradnicima, voditeljica i suradnici LIFE projekta - Ana Štrbenac, Jasna Martinko, Nikica Skroza te Damir Bosiljevac i Boris Šabić, ovlašteni vještaci za utvrđivanje šteta od predatora.

Tom prigodom potanko je opisan projekt i izneseni su dosadašnji rezultati donacije pasa tornjaka i električnih ograda. Budući da su potrebe stočara u županiji za takvim donacijama znatno veće od sredstava donacije, zatraženo je da se županija svojim novčanim doprinosom uključi u spomenute akcije.

Galerija trenutno nema slika