4. studenog 2006. - Prvi legalni odstrjel vuka u Gorskom kotaru

5. studenog u 7:30 ujutro lovnik šumarije Vrbovsko dojavio je vještaku za procjenu šteta na stoci od strogo zaštićenih vrsta životinja na području Primorsko-goranske županije, da je obavio prvi legalni odstrjel vuka od 1995. godine kada je vuk zakonski zaštićen.

Naime, sukladno Rješenju Ministarstva kulture od 14. rujna 2006. godine, dopušteno je izuzimanje ukupno 7 jedinki vuka iz populacije - 2 u Gorskom Kotaru, 2 u Lici i 3 u Dalmaciji (2 u Šibensko - kninskoj, a 1 na području Biokova u Splitsko - dalmatinskoj županiji). Svrha ovakvog zahvata je rješavanje ključnih problema u zaštiti vuka, odnosno smanjenje šteta na stoci i smanjenje animoziteta javnosti prema vuku što dovodi do nezakonitog ubijanja.

Odstrjel je dopušten isključivo pojedinačnim lovom na točno određenom području, u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2006. godine.
Navedeni lovnik vuka je odstrijelio 4. studenog 2006. godine u 19:20 sati dočekom na visokoj čeki uz meku u šumskom predjelu Gluhe drage, na području državnog lovišta \"Bjelolasica\". Radilo se o mladom mužjaku, ovogodišnjem štenetu koji je težio otprilike 17 kilograma.

 

Galerija trenutno nema slika