29. srpnja 2009. - Obilježen vuk na području Dalmacije

Potkraj srpnja, točnije 29. srpnja 2009., djelatnici Instituta za primijenjenu ekologiju OIKON na planini Kozjak ponad Splita su GPS ogrlicom obilježili vuka. Radi se o mužjaku, starom oko 3 godine i teškom 31 kg. Otkad je obilježen, vuk se intenzivno prati te je ustanovljeno da je već nekoliko puta prešao autocestu i to na više mjesta, uključujući i zeleni most \"Osmakovac\".

Na području obilježavanja ovog vuka, telemetrijska su se istraživanja provodila prije gotovo jednog desetljeća (Veterinarski fakultet W2-Anja i W3-Berni pripadnici čopora Vučevica), međutim važno je napomenuti da je ovo prvi vuk na tom području koji se prati GPS tehnologijom.

Podaci o kretanju i aktivnosti ovog vuka dat će nove spoznaje te će se možda moći povezati s lokacijama šteta na stoci, a također bi mogli pomoći stočarima u zaštiti stoke i sl. S obzirom na izgrađenu autocestu u neposrednoj blizini, dobiveni podaci o kretanju vukova i njihovom prelasku autoceste, moći će se usporediti s podacima o kretanju vukova prikupljenim prije izgradnje autoceste.

 

Slike