29. listopada 2007. - Obilježen pripadnik čopora Risnjak

Nedaleko Crnog Luga, na području teritorija čopora Risnjak, 29. listopada je uhvaćena 2,5 godine stara i 25 kg teška vučica Rina (W19), te opremljena GPS-UHF-VHF ogrlicom. Prvih tjedan dana Rina se zadržavala unutar teritorija čopora Rrisnjak.

Daljnjim praćenjem ćemo utvrditi pripada li zaista tom čoporu. U tom slučaju, vjerojatno se radi o vuku na dnu hijerarhije. Posljednji obilježeni vuk čopora Risnjak bila je reproduktivna ženka (alfa ženka)nazvana W10-Tanja koja je obilježena 17. rujna 2004.godine.

Od početka praćenja ovog čopora pa do danas smatra se da se smanjio broj jedinki tog čopora kao i sam njegov teriorij. Stoga se nadamo da je Rina pripadnica čopora Risnjak, te da ćemo njenim praćenjem dobiti nova i zanimljiva saznanja o tom čoporu.


 

Slike