28. rujna 2006. - Obilježen vučić u Gorskom kotaru

\"\"Ovogodišnje štene, mužjak težak 18 kg, uhvaćen je 28. rujna u dolini Ričice, na mjestu 1 km udaljenom od lovačke kuće Suho (lovište Smrekova draga - Gumance). Nakon obilježavanja GPS ogrlicom pušten je na istom mjestu. Vučić je nazvan Noah, a čopor kojem pripada \"čopor Suho2. Ostali pripadnici čopora taj dan boravili su u istoj dolini, budući da je neposredno nakon vraćanja Noah-e u prirodu viđen još jedan vuk, a već istu večer čulo se grupno zavijanje u dolini Ričice. Idući dan čopor je otišao negdje drugdje - signala od ogrlice više nije bilo u dolini.

Obilježavanje prvog vuka iz \"čopora Suho\" koji je od prije znan kao \"čopor Platak\" ili \"Granični čopor\", a njegovi pripadnici praćeni samo po tragovima i izmetima, znatan je pomak u istraživanju vukova u Gorskom kotaru. Praćenjem ovog čopora upotpunila bi se slika o kretanju, prostornom rasporedu i broju vukova sjevernog dijela Gorskog kotara.

 

Galerija trenutno nema slika