26. i 17. svibnja 2008. , NP Risnjak - Prva radionica za izradu Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem važnim za velike zvijeri na području Gorskog kotara

U upravi NP Risnjak u Crnom Lugu 26. i 27. svibnja 2008., Državni zavod za zaštitu prirode održano je prva u nizu od četiri radionice za izradu Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem važnim za velike zvijeri na području Gorskog kotara. Područje Gorskog kotara od izuzetne je važnosti za sve tri velike zvijeri (vuka, risa i medvjeda) te je iz tog razloga u prijedlogu za NATURA 2000 područje. Kao što smo već bili spomenuli, početkom 2008. godine započeo je projekt pod nazivom PHARE 2005 Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj. Svrha projekta je uspostava i daljnja provedba NATURA 2000 u Hrvatskoj i institucionalno jačanje Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP).

\"\"Dvodnevnu radionicu, na kojoj su sudjelovali predstavnici različitih interesnih skupina, moderirala je Aleksandra Majić Skrbinšek s Biotehničkog fakulteta u Ljubljani. Tako su na radionici bili prisutni predstavnici Hrvatskih šuma, lovačkog saveza, javnih ustanova, zaštićenih područja, lokalne uprave, poljoprivredno savjetodavnih službi, Ministarstava, Veterinarskog fakulteta čijom se zajedničkom suradnjom želi izraditi kvalitetan Plan.

Stručna voditeljica Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ana Štrbenac uvodnom je prezentacijom predstavila svim sudionicima osnovne značajke NATURA 2000, te ih upoznala s provedbom programa NATURA 2000 u Hrvatskoj kroz PHARE projekt. Drugi dan radionice bio je posvećen izradi Plana interpretacije za već spomenuto područje. Aktivnim zalaganjem sudionika istaknute su pojedine teme kojima će se više pažnje pridavati u slijedećim radionicama.

 

Galerija trenutno nema slika