20. i 23. travnja 2007. - Predstavljanje rezultata Akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu

20. travnja 2007. u upravi JU NP Risnjak u Crnom Lugu i 23. travnja u prostorijama ugostiteljskog objekta \"Maki\" u Gospiću predstavljeni su rezultati Akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu.

Metodologija provedbe Akcije dogovorena je s predstavnicima zaštićenih područja i lovačkih udruga (koji poznaju teren i znaju prepoznavati tragove) u listopadu 2006., a sama Akcija uspješno je provedena tijekom prosinca 2006. i siječnja 2007. godine. Po završetku terenskih obilazaka sve zemljopisne karte s ucrtanim lokacijama pronađenih tragova i pripadajući formulari s podatcima o vremenu i mjestu nalaza tragova, vrsti životinja, duljini i smjeru praćenih tragova, te broju životinja u tragu, dostavljeni su Državnom zavodu za zaštitu prirode gdje su objedinjeni i računalski obrađeni.

Na osnovi dobivenih podataka izrađena je procjene brojnosti populacije vuka na istraživanom području, a rezultati su predstavljeni svim sudionicima Akcije na spomenutim sastancima.

                           \"\"  \"\"

U kratkim crtama, Akcija je provedena u većini lovišta i zaštićenih područja Gorskog kotara, Like i Velebita (gdje zimi ima snijega) tijekom čega su nađena ukupno 104 znaka prisutnosti velikih zvijeri - 97 tragova vuka, 5 tragova medvjeda i 2 traga risa. Kako na osnovi jako malog broja pronađenih tragova risa i medvjeda nije bilo moguće izvoditi zaključke o veličini njihovih populacija, ovom prilikom je izrađena samo procjena brojnosti populacije vuka. Procijenjeno je da na području Gorskog kotara (Primorsko-goranska županija) obitavaju 34 jedinke vuka raspoređene u 7 vučjih čopora i 3 \"vuka samotnjaka\", a na području Velebita i Like (Ličko-senjska i Zadarska županija) 85 - 90 jedinki vuka raspoređenih u 12 čopora i 5 - 7 \"vukova samotnjaka\". Sumarna procjena brojnosti za cijelo istraživano područje iznosi u prosjeku 130 jedinki (oko 120 raspoređenih u 19 čopora i 10-tak \"vukova samotnjaka\").

Sudionici Akcije prisutni na predstavljanju rezultata, složili su se s dobivenom procjenom, te je zaključeno da bi se ovakve aktivnosti trebale nastaviti i dalje. Naime samo sustavnim praćenjem populacije iz godine u godinu, poboljšat će se metoda i dobiti što točniji rezultat.

 

Galerija trenutno nema slika