2. rujan 2008. , JU NP Sjeverni Velebit, Krasno - Druga radionica za izradu Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem važnim za velike zvijeri na području Gorskog kotara

U JU NP Sjeverni Velebit, 2. rujna 2008., Državni zavod za zaštitu prirode održao je drugu u nizu od četiri radionice za izradu Plana upravljanja potencijalnim NATURA 2000 područjem važnim za velike zvijeri na području Gorskog kotara. Kao što je već bilo spomenuto, područje Gorskog kotara od izuzetne je važnosti za sve tri velike zvijeri (vuka, risa i medvjeda) te je iz tog razloga u prijedlogu za NATURA 2000 područje.

Projekt uspostave i daljnje provedbe NATURA 2000 u Hrvatskoj, te institucionalnog jačanja DZZP-a, započeo je početkom 2008. godine projektom pod nazivom PHARE 2005 Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže Natura 2000 u Hrvatskoj.

Aleksandra Majić Skrbinšek s Biotehničkog fakulteta u Ljubljanina moderirala je jednodnevnu radionicu, na kojoj su sudjelovali različiti dionici čijom se zajedničkom suradnjom želi izraditi kvalitetan Plan. Među dionicima koji su svojim aktivnim zalaganjem pomogli u rješavanju problematičnih situacija, bili su predstavnici Hrvatskih šuma, šumarske savjetodavne službe, lovačkog saveza, javnih ustanova, zaštićenih područja, lokalne uprave, poljoprivredno savjetodavnih službi, Ministarstava, Veterinarskog fakulteta i NGO-a.

Slike