19. siječanj 2006. - Vuk je tema mjeseca na www.fauna.hr

Udruga Terra i dizajn studio (R)Evolucija provode projekt FAUNA.HR. Tema mjeseca je vuk. Klikom na www.fauna.hr možete vidjeti što su pripremili u suradnji sa stručnjacima iz Državnog zavoda za zaštitu prirode i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu!

Galerija trenutno nema slika