19. rujna 2009. - Ponovno obilježena vučica W19-Rina

\"\"Nakon što je tijekom travnja 2009. nestao signal vučice W19-Rine, pripadnice čopora Risnjak, prestalo je i praćenje tog čopora te se pojavila potreba za obilježavanjem novog vuka čopora Risnjak. Dana 19. rujna 2009. ponovno je obilježena vučica W19-Rina. Njezina je stara ogrlica zamijenjena novom GPS-UHF-VHF ogrlicom koja osigurava kontinuirano praćenje vučice i čopora.

W19- Rina, kao dvije godine stara vučica, prvi puta je obilježena 29. listopada 2007. godine.

 

Galerija trenutno nema slika