19. - 23. listopada 2005.- Sajam lova i ribolova u Rijeci

\"\"Od 19. do 23. listopada 2005. godine u Rijeci, u sklopu 22. Međunarodnog sjevernojadranskog sajma, održan je sedmi po redu Sajam lova i ribolova. Cilj cjelokupnog sajma bio je predstaviti široku lepezu domaćih proizvoda i usluga, među kojima su lov i ribolov prepoznati kao važna gospodarska aktivnost.
Državni zavod za zaštitu prirode i Veterinarski fakultet pridružili su se manifestaciji postavivši edukativno-informativnu izložbu o velikim zvijerima kako bi informirali javnost o velikim zvijerima kao prirodnim vrijednostima naše zemlje te ukazali da osim lovnog turizma, goranski kraj ima velik potencijal za razvoj ekoturizma koji se temelji na bogatom i očuvanom životinjskom svijetu.

Budući da je velik broj posjetitelja sajma na razne načine uključen u lovne aktivnosti, Državni zavod za zaštitu prirode i Veterinarski fakultet prepoznali su važnost sudjelovanja na sajmu kako bi tu interesnu skupinu upoznali s glavnim odrednicama planova upravljanja i gospodarenja velikim zvijerima.


\"\"Naime, sudjelovanje lovaca, kao i ostalih interesnih skupina, neophodno je za učinkovitu provedbu ovih planova i u konačnici za očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj. U sklopu sajma organiziran je i okrugli stol na temu lovstva i pristupa Europskoj uniji. Ovom prilikom su Ana Štrbenac iz Državnog zavoda za zaštitu prirode i Đuro Huber s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu održali prezentacije na kojima su sudionici informirani o propisima EU iz područja zaštite prirode, Planovima upravljanja vukom i risom te Planom gospodarenja medvjedom u Hrvatskoj.

Galerija trenutno nema slika