18.07.2003. - Konferencija za novinare

Predstavljanje dosadašnjih aktivnosti LIFE III projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" - 18. srpnja 2003.

U Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja je 18. srpnja 2003. godine održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljene dosadašnje aktivnosti u sklopu provedbe LIFE projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\". Podsjećamo kako je riječ o trogodišnjem programu različitih aktivnosti, čiji je cilj uspostava mehanizma za dugoročno očuvanje vukova, uz što skladniji suživot s čovjekom. Projekt provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i uz novčanu pomoć iz fonda Europske komisije LIFE - treće zemlje.


Konferenciju je otvorio dr. sc. Ivan Martinić, pomoćnik ministra za zaštitu prirode i direktor projekta. Pritom je naglasio važnost provedbe ovog projekta za očuvanje vukova, kao značajne prirodne vrijednosti Hrvatske. Ana Štrbenac, privremena ravnateljica Državnog zavoda za zaštitu prirode i voditeljica projekta pobliže je izvijestila o dosadašnjim aktivnostima na projektu. Naglasila je kako je projekt započeo krajem prosinca 2002. godine i provodi se kroz pet osnovnih aktivnosti: institucionalno jačanje, jačanje sudjelovanja interesnih skupina u odlučivanju, smanjenje šteta, edukacija i informiranje te praćenje populacija vuka i aktivnosti upravljanja.

\"\"    \"\"

U sklopu projekta su otvoreni regionalni uredi za područje Gorskog kotara i Like te Dalmacije, koje vode regionalni koordinatori projekta. Cilj osnivanja ovih ureda je poticanje aktivnijeg uključivanja lokalne zajednice u odlučivanje o zaštiti vukova i rješavanje ove problematike. S tim u vezi, regionalni koordinatori su dosad održali 17 sastanaka s lokalnim stočarima i lovcima, na kojima su izloženi ključni problemi vezani uz vuka i štete na stoci te predložena moguća rješenja. Lokalno stanovništvo je pozdravilo ovakav pristup rješavanju problematike zaštite vuka. Kako bi se osigurala pravovremena procjena šteta i poboljšao postojeći sustav naknade šteta, povećan je i broj ovlaštenih vještaka te ih na području Hrvatske ima ukupno 15. Također je održan i prvi od tri planirana seminara za njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje.

Nadalje, održane su tri radionice čiji je cilj izrada Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj, kao dokumenta koji će predstavljati uputu kako zaštititi vuka u Hrvatskoj. U izradi Plana upravljanja zajednički sudjeluju predstavnici različitih interesnih skupina, vezani uz problematiku zaštite vuka (nadležna ministarstva, stočari, lovci, nevladine udruge, znanstvenici i dr.). Svi sudionici radionica naglašavaju kako vuka treba zaštititi, no trebaju se usuglasiti jesu li i dalje za strogu zaštitu vukova ili za zaštitu vukova, uz dopuštanje ograničenog odstrjela. Dogovoreno je da se Plan upravljanja izradi do kraja 2003. godine.
U tijeku je provođenje ankete o stavovima stanovništva o vukovima u područjima u kojima vuk obitava, odnosno na području Gorskog kotara, Like i Dalmacije. Naime, kako bi se uspješno upravljalo vukom u Hrvatskoj, treba razumjeti ljude koji obitavaju u područjima koja su ujedno i stanište vuka. U planu je također i anketiranje ljudi koji žive izvan područja rasprostranjenosti vukova, odnosno stanovnika Zagreba, kao najvećeg urbanog područja u Hrvatskoj.

U sklopu aktivnosti informiranja i edukacije, tiskani su informativni letak o projektu, kao i letci o psima tornjacima i električnim ogradama, s kriterijima i obvezama vezanim uz njihovu dodjelu. Naime, u sklopu projekta je predviđena dodjela 60 pasa tornjaka i 20 električnih ograda. Na jesen se planira i održavanje edukativnih predavanja za sadašnje i buduće korisnike donacije.

Izrađena je službena web stranica projekta - www.life-vuk.hr , na kojoj se mogu pronaći sve informacije o projektu, odnosno o svim aktivnostima i događajima vezanim uz zaštitu vukova u Hrvatskoj.

U tijeku su telemetrijska istraživanja vukova u Gorskom kotaru, a do kraja ove godine, započet će istraživanja i na području Like. Trenutno se u Gorskom kotaru prati jedan telemetrijski obilježen vuk.

 

 

 

Slike