18.03.2004. - Završeno postavljenje svih doniranih električnih ograda

Postavljenjem 3 električne ograda u Lepurima Donjim, završena je planirana donacija 20 električnih ograda. Podsjećamo kako su ograde postavljene na sljedećim lokacijama: Lepuri Donji, Gračac (Tomingaj, Zrmanja i Rudopolje), Klanac (Aleksinica, Oteš)), Korenica (Bunić), Škrljevo (Kukuljanovo), Lički Osik (Široka Kula), Smiljan i Donji Lapac.

Galerija trenutno nema slika