18. srpanj 2006. Sastanak u Županijskom poglavarstvu Primorsko-goranske županije o uspostavi edukativno-informativnog Centra za velike zvijeri u Gorskom kotaru

Planom upravljanja vukom, kao temeljnim dokumentom koji daje smjernice za dugoročno očuvanje vuka u Hrvatskoj, dane su i smjernice za razvoj ekološki prihvatljivog turizma koji se zasniva na promicanju velikih zvijeri. U tom smislu predviđena je uspostava edukativno-informativnog Centra za sve tri velike zvijeri u području njihove rasprostranjenosti. Odabrana lokacija Centra nalazi se u Gorskom kotaru, području velike biološke raznolikosti koje se u potpunosti nalazi u preliminarnoj Nacionalnoj ekološkoj mreži Hrvatske i predstavlja najkvalitetnije stanište velikih zvijeri u Hrvatskoj.

Tijekom rada na LIFE projektu ostvarena je uspješna suradnja s Primorsko-goranskom županijom koja je prepoznala vrijednosti i značajke projekta te financijski sudjelovala u nabavi električnih ograda i pasa tornjaka koji su se donirali stočarima na području županije. Suradnja je nastavljena, a kako je poseban interes iskazala Općina Mrkopalj, od ožujka 2006. godine sustavno su održavani sastanci s predstavnicima Općine i Županije na kojima je dogovarana suradnja na projektu "Uspostava edukativno-informativnog Centra za velike zvijeri".

Na zadnjem sastanku, održanom u prostorijama Županije 18. srpnja 2006. godine, u nazočnosti župana Zlatka Komadine i dožupana Luke Denone, predstavljen je projektni prijedlog koji je izradio Zavod te su dogovorene obveze i aktivnosti sudionika Projekta (Zavoda, Županije i Općine). Dogovoreno je da se Centar izgradi u Sungeru, na lokaciji kod stare škole. Županija je preuzela rješavanje pitanja vlasničkih odnosa, a Općina rješavanje pripadajuće infrastrukture. Centar bi bio izgrađen kao tipična goranska kuća, na principu energetske učinkovitosti i na način prijateljski okolišu. Sadržavao bi stalne postave izložbe o tri velike zvijeri (vuku, risu i medvjedu) koje žive na području Gorskog kotara, prostor za predavanja, suvenirnicu i uredske prostorije za djelatnike Centra i Zavoda. Tako bi se u Centru organizirala javna predavanja, edukacija te omogućilo posjete i istraživanja. U suradnji s Županijom i turističkom zajednicom osmislili bi se turistički obilasci , uredile poučne staze, a lokalno stanovništvo bi se uključilo u prezentaciju i prodaju autohtonih prehrambenih proizvoda kao i izradu suvenira sa znakom velikih zvijeri. Ako se sve izradi po planu, objekt bi se trebao otvoriti u kolovozu 2007!

Slike