18.-20.studenog 2009. - Akcija praćenja vukova prema tragovima u snijegu

Tijekom 18., 19. i 20 studenog 2009. u NP Risnjak, Gospiću i Hrvatskoj Kostajnici održani su pripremni sastanci za četvrtu po redu akciju praćenja velikih zvijeri prema tragovima u snijegu, koju organiziraju Državni zavod za zaštitu prirode i Uprava za lovstvo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

\"\"Akcije praćenja imaju značajan odaziv te pridonose boljem poznavanju brojnosti i stanja populacije vuka na području Gorskog kotara, Like i Banije, kao osnove za planiranje aktivnosti upravljanja i zaštite.

Na sastancima su sudjelovali predstavnici županijskih lovačkih saveza, Hrvatskih šuma, lovačkih društava, županijskih JU za upravljanje zaštićenim područjima i Nacionalnih parkova i Parkova prirode.

Sudionicima je izložena metodologija rada te dogovorena operativna provedba akcije. Također su uklonjene nejasnoće oko evidentiranja tragova u snijegu od prošlogodišnje akcije.

\"\"Sudionici akcije će koordinirano prilikom prvog snijega obići staništa (lovišta i zaštićena područja) u kojima žive velike zvijeri te zabilježiti podatke o svakom pronađenom tragu - vrsta životinje, smjer kretanja, najmanji broj životinja u grupaciji.

Karte s ucrtanim podacima zatim će se proslijediti Državnom zavodu za zaštitu prirode na daljnju obradu i analizu. Nakon obrade svih prikupljenih podataka, na zajedničkoj radionici predstavit će se procjena veličine populacije svake vrste na istraženom području.

 

Galerija trenutno nema slika