17. 06. 2003.- Radionica o vuku

U utorak 17. lipnja održana je radionica \"Izrada plana upravljanja vukom u Hrvatskoj\", na kojoj je sudjelovalo više od 40 predstavnika svih interesnih skupina, uključujući i predstavnike iz Slovenije. Radionicu su vodili prof. dr. sc. Alistair Bath i Aleksandra Majić, dr. med. vet. Izneseni su podaci o zakonodavstvu, prometnicama i stanju populacije i režimu zaštite vukova u Sloveniji. Predložena su tri modela zaštite vuka: potpuna zaštita (sadašnje stanje), zaštita s mogućnosti intervencije i da vuk postane lovna divljač. Postignut je konsenzus da se isključuje opcija po kojoj bi vuk postao lovna divljač. Dogovoreno je da će se na idućoj radionici odlučiti za jednu od preostale dvije opcije.

 

 

Galerija trenutno nema slika