16. kolovoza 2007.- Obilježena vučica na Velebitu

Vučica stara 2.5 godine, teška 29 kg, uhvaćen je 16. kolovoza na Senjskom bilu nedaleko mjesta Stolac i obilježena GPS-UHF-VHF ogrlicom. U blizini mjesta hvatanja pronađen je trag još jednog vuka te se pretpostavlja da je vučica bila s njim u trenutku hvatanja. Vučici je nadjenuto ime Tara. Konstitucijom je krupna, a male kilaže, te izgleda visoko i mršavo, pa se vjerojatno radi o podčinjenoj jedinci u čoporu. Rezultati praćenja u prvom tjednu nakon obilježavanja pokazali su da je vučica u samo 6 sati prešla udaljenost od 10 km zračne linije što je pokazatelj izuzetne aktivnosti.

Inače na tom području, 2003. godine, praćena je vučica Jelica, pripadnica čopora Jelovac, te se smatra da se i ovaj put radi o istom čoporu, a vučica Tara njegova je druga obilježena vučica. Na žalost, ogrlica za satelitsko praćenje na Jelici, nakon 14 dana praćenja prestala je raditi, još 4 mjeseca radio je samo VHF modul i istraživanja su prekinuta. Zbog kratkog vremenskog perioda praćenja, dobiveni rezultati nisu mogli poslužiti za izvođenje zaključaka o teritoriju čopora. Tarina ogrlica za sada dobro radi i daje zanimljive rezultate, te se nadamo da će se ovoga puta saznati više o kretanju i aktivnosti vukova u ovom dosada gotovo neistraženom dijelu Hrvatske.

 

Slike