15.10.2003., Gospić; 16.10.2003. Benkovac - Prezentacija postavljanja el. ograda i predavanje o tornjacima

Prezentacije električnih ograda i predavanja o psima tornjacima za korisnike donacija
Gospić, 15. listopada i Benkovac, 16. listopada 2003.

\"\"Nakon što su stočari s područja Gorskog kotara, Like i Dalmacije pozvani da upute zahtjeve za električne ograde i pse tornjake, koji će se donirati u okviru projekta, odabrano je ukupno 20 korisnika ograda i 60 korisnika pasa.

Za odabrane korisnike donacije iz područja Like i Dalmacije održane su ogledne prezentacija o postavljanju i korištenju električnih ograda te predavanja o korištenju pasa tornjaka, dok će se korisnici donacija iz područja Gorskog kotara sastati u studenom 2003. godine.

Prezentacija električnih ograda za korisnike iz Like održana je 15. listopada u Oteši (nedaleko Smiljana) kod Petra Baričevića, jednog od korisnika donacije. Prezentaciju je održao M. Devčić, kao predstavnik nabavljača dodijeljenih električnih ograda (obrt \"Gumex-eko\").
Pritom su objašnjeni svi detalji oko pripreme i montaže ograda, načina rukovanja ogradom i uputa za postupanje sa stokom unutar ograde. Također je postavljena ogledna ograda i demonstrirano je njeno funkcioniranje.

Predavanje o tornjacima održao je Š. Horvath u prostorijama Regionalnog ureda u Gospiću. Osim doniranih stočara i suradnika na projektu, na predavanju su bili prisutni i predstavnici lokalnog kinološkog saveza.

\"\"Stočari su informirani o svim detaljima oko rokova i načina dodjele pasa tornjaka, a objašnjen im je način rada i držanja doniranih pasa, način hranjenja i ponašanje prema psima, kao i prava i obveze stočara kao korisnika donacije.

Prezentacija i predavanje za korisnike iz Dalmacije održani su u Benkovcu, 16. listopada 2003. godine.

Prezentacija električne ograde održana je uz pomoć Poljoprivredne zadruge \"Rašeljka\" - Benkovac, koja je jedan od korisnika donacije.

Predavanje o tornjacima je održano u sali Vatrogasnog doma-Benkovac, a prostorija je osigurana uz pomoć A. Grgas, vještaka MZOPU za procjene šteta o zaštićenih vrsta životinja.

\"\" \"\" \"\"

Slike