15.04.2004. - Edukativna brošura o vuku

U okviru LIFE projekta tiskana je edukativna brošura o vukovima, namijenjena prvenstveno učenicima viših razreda osnovnih škola te učenicima srednjih škola. Brošura sadrži osnovne informacije o biologiji vuka, odnosu čovjeka prema ovoj vrsti, stanju populacije vuka u Hrvatskoj i važnosti očuvanja vuka.

Za one koji su pročitali brošuru predviđena je i nagradna igra. Naime, potrebno je odgovoriti na 11 pitanja sastavljenih na temelju sadržaja brošure. Od onih koji pošalju točne odgovore, njih 10 će biti nagrađeno publikacijama izdanim u okviru projekta, majicom s likom vuka i ostalim publikacijama iz zaštite prirode. Pravo sudjelovanja u igri imaju samo učenici osnovnih i srednjih škola te stoga prilikom slanja odgovora trebaju naznačiti ime, prezime, adresu i broj telefona te dob i naziv škole koju pohađaju.

 

Galerija trenutno nema slika