15. srpnja 2010. - Plan upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2010. do 2015. godine

Ministar kulture 15. srpnja 2010. godine donio je Odluku o donošenju Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. - 2015. godine, u skladu s člankom 96. stavkom 2. Zakona o zaštiti prirode. Plan je rezultat dvogodišnjeg procesa revizije u kojem su sudjelovali predstavnici svih interesnih skupina (predstavnici nadležnih ministarstava, članovi Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri, znanstvenici, lovci, šumari, nevladine udruge i dr.) putem zajedničkih radionica. Na osnovi rezultata radionica, prikupljenih podataka i provedene analize podataka manja skupina autora, čiji rad je koordinirao Državni zavod za zaštitu prirode, izradila je prijedlog Plana upravljanja vukom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010.-2015. Nadležno Ministarstvo kulture je obavilo konzultacije s drugim ministarstvima, nakon čega je Plan predan na usvajanje. 

Važan dio ovog Plana čini Detaljni akcijski plan sa aktivnostim koje je važno provesti kako bi se u što skladnijem suživotu s ljudima očuvala populacija vuka u Hrvatskoj.

Slike