15. - 17. travnja 2005.- Seminar o prekograničnoj suradnji u upravljanju populacijama velikih zvijeri

U organizaciji Vijeća Europe, i u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Slovenije i Europskom inicijativom za velike zvijeri (LCIE) u Osilnici, (Slovenija) održan je Seminar o prekograničnoj suradnji u upravljanju populacijama velikih zvijeri. Na seminaru je sudjelovalo preko 100-tinjak predstavnika europskih zemalja, koje još uvijek imaju ili dijele populacije velikih zvijeri. Na ovom skupu sudjelovali su i prof. Đuro Huber i Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ana Štrbenac i Jasna Martinko iz Državnog zavoda za zaštitu prirode. Na sastanku LCIE detaljno je predstavljen Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj, a članovi Inicijative također su informirani o Planu upravljanja risom i Planu gospodarenja medvjedom u Hrvatskoj.

\"\"Aktivnosti vezane uz zaštitu velikih zvijeri u Hrvatskoj predstavljene su i u posebnom dijelu seminara posvećenom problematici velikih zvijeri u području planina Dinare-Pinda / Rila-Rodopi. Način na koji je izrađen Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj posebno je istaknut kao pozitivan primjer rješavanja složene problematike kao što je zaštita vuka. Stoga je i ostalim europskim zemljama predloženo da koriste ovaj primjer kao obrazac za izradu planova upravljanja velikim zvijerima. Detaljno izvješće o ovom Seminaru možete pronaći na službenim stranicama Europske Inicijative za velike zvijeri.

 

Galerija trenutno nema slika