13. rujna 2006. - Na proširenom sastanku Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri odobren ograničeni zahvat u populaciju vuka

U srijedu 13. rujna 2006. godine održan je sastanak Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri pri Ministarstvu kulture na kojem su uz članove Povjerenstva sudjelovali i predstavnici interesnih skupina. Glavna tema sastanka bio je pregled stanja populacije vuka u Hrvatskoj te mogući zahvat u njegovu populaciju. U tu svrhu Državni zavod za zaštitu prirode izradio je i predstavio Izvješće o stanju populacije vuka u 2006. godini u kojem se navodida se procijenjena brojnost populacije kreće od 170 do 240 jedinki, u prosjeku njih 210, raspoređenih u 40-50 čopora. Populacija je stabilna, a trend se razlikuje od regije do regije, pa je u odnosu na prošlu godinu uočen pad populacije u Gorskom kotaru, te u južnoj i dijelu srednje Dalmacije (Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija), dok je u ostatku Dalmacije (Šibensko-kninska i Zadarska županija), u Lici i na području Karlovačke županije populacija u porastu. Isto tako, za razliku od prošle godine zabilježena je pojava vuka na području Istarske i Sisačko-moslavačke županije.

U Izvješću su također dani podaci o štetama vuka na stoci, evidentiranoj smrtnosti vukova te stanju u susjednim državama - Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Analiza zapisnika o očevidu šteta od zaštićenih vrsta životinja pokazala je kako je 2005-te godine najveći broj šteta od vuka bio zabilježen u Šibensko-kninskoj (47%), Splitsko-dalmatinskoj (37%) i Zadarskoj (8.5%) županiji. Općina s najviše prijavljenih šteta bila je općina Unešić u Šibensko-kninskoj županiji u kojoj je bilo zabilježeno 20% svih šteta od vuka, te je bilježila dvostruko povećanje u odnosu na 2004. godinu. 2006-te godine broj šteta u Šibensko-kninskoj (55%) i Zadarskoj županiji (12.8%) i dalje raste, dok u Splitsko-dalmatinskoj (26%) neznatno pada. Općina s najviše prijavljenih šteta je i dalje općina Unešić koja sada bilježi nevjerojatnih 29% svih šteta od vuka.

\"\"

Što se smrtnosti tiče, od prošlogodišnjeg sastanka Povjerenstva evidentirana je smrtnost od ukupno 15 jedinki vuka od čega ih je 9 nastradalo u prometu, 1 je nezakonito odstrijeljen, a za njih 5 uzrok smrti bio je nesiguran ili se nije mogao utvrditi. Pretpostavlja se da je stvarna smrtnost ipak veća budući da postoje određena saznanja o nezakonitom odstrjelu u Primorsko-goranskoj županiji (od 1995. do 2005. godine navodno je odstrijeljeno 19 jedinki vuka na području općine Čabar), te informacije o postavljanju stupica na području Zadarske županije i otrovnih mamaca u nekim dijelovima Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Također, iako prošlogodišnji dozvoljeni odstrjel od 4 jedinke vuka prema službenim podacima nije ostvaren, postoje naznake da je u studenom 2005. godine na Kremenom brdu u lovištu "Trtar" Šibensko-kninske županije odstrijeljena jedna jedinka, a u prosincu iste godine na području lovišta (predio Gomirje) odstrijeljene dvije jedinke vuka. Odstrjel vjerojatno nije bio prijavljen zbog djelomičnog odstupanja od prava dodijeljenih Rješenjem. Bez obzira na neostvareni odstrjel, do početka 2006. godine još 5 jedinki nastradalo je na druge načine, uglavnom u prometu, te je kvota popunjena, a jedinka iznad planirane kvote uzela se u obzir pri određivanju redovitog odstrjela za 2006. godinu. 

\"\"

Povjerenstvo za praćenje populacija velikih zvijeri na osnovu rezultata dugogodišnjeg praćenja populacije vuka i sadašnjeg stanja zaključilo je da populacija može podnijeti smrtnost (promet, odstrjel i ostali uzroci koji se iz različitih razloga redovito javljaju) od 10% jedinki, a da pritom stabilnost ne bude narušena. Kako je prošle godine populacija vuka procijenjena na prosječno 190 jedinki, odlučeno je da će se u 2006. godini tolerirati smrtnost od 19 jedinki. Jedinka čija je smrtnost premašila prošlogodišnju kvotu oduzeta je od ovog broja smanjivši ga na 18, a kako je od 1. siječnja do 13. rujna ove godine evidentirana smrtnost još 11 jedinki vuka, dozvoljena smrtnost do kraja godine pala je na 7 jedinki. Stoga je na sastanku Povjerenstva 13. rujna 2006. godine dopušteno izuzimanje ukupno 7 jedinki vuka iz populacije i to: 2 u Gorskom Kotaru, 2 u Lici i 3 u Dalmaciji (2 u Šibensko - kninskoj, a 1 na području Biokova u Splitsko - dalmatinskoj županiji). Obrazloženo je da na području Šibensko-kninske županije vuk radi najveće štete na stoci, dok je na području Like i Gorskog kotara, te planine Biokovo prisutan utjecaj na divljač, koji izaziva animozitet lovaca, što za posljedicu ima nezakonito ubijanje vuka. Osim toga, na sastanku Povjerenstva u Gerovu, kada je održan i okrugli stol na kojem je sudjelovala šira javnost, lokalno stanovništvo je istaknulo probleme vezane uz vuka i tražilo mogućnost da se odobri zahvat u populaciju. Stoga se ovakav strogo kontrolirani zahvat u populaciju dopustio s namjerom da se smanje štete na stoci i animozitet javnosti prema vuku, a time i nezakoniti odstrjel. Odstrjel je dopušten isključivo pojedinačnim lovom na području točno definiranih lovišta u Dalmaciji, Lici i Gorskom kotaru, u razdoblju od 1. listopada do 31. prosinca 2006. godine.

Valja napomenuti kako je Planom upravljanja vukom predviđeno da se ovakav režim zaštite provodi u probnom razdoblju od dvije godine, tijekom kojega se pomno bilježe rezultati intervencija, a posebna pažnja pridaje se ocjeni da li se na taj način uistinu rješavaju ključna pitanja u zaštiti vuka. Revizija plana predviđena je za proljeće 2007. godine kada će se na zajedničkom sastanku svih interesnih skupina zaključiti da li je ovakav model zaštite učinkovit i treba li ga i dalje provoditi ili nije ostvario tražene rezultate te se treba pristupiti pronalaženju drugih rješenja.

Galerija trenutno nema slika