12. svibnja 2003. - Radionica o vuku

U ponedjeljak 12. svibnja održana je radionica \"Izrada plana upravljanja vukom u Hrvatskoj\", na kojoj je sudjelovalo 30-ak predstavnika svih interesnih skupina. Radionicu su vodili prof. dr. sc. Alistair Bath i Aleksandra Majić, dr. med. vet.

Prezentirani su podaci o spoznajama o vuku, spoznajama o divljači, metodama istraživanja, dosadašnjim iskustvima u vezi s prevencijom šteta na domaćim životinjama, analizi šteta na domaćim životinjama, zaštićenim područjima, staništu vuka, pravnim propisima iz područja veterinarstva i o psima lutalicama. Dogovoreno je da će se na idućoj radionici, koja će se održati u utorak 17. lipnja, Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj potanje razraditi.

Galerija trenutno nema slika