12.-13. veljače 2009. - Održana radionica za reviziju Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj

U četvrtak i petak (12. i 13. veljače 2009.) u Zagrebu je održana druga po redu radionica za reviziju Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj.

Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj predstavlja dokument o aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se osiguralo dugoročno očuvanje te strogo zaštićene vrste u što skladnijem suživotu s čovjekom. Prvi Plan je izrađen u suradnji svih interesnih skupina kroz zajedničke radionice te je rezultat dugogodišnjeg rada na prikupljanju i razmatranju svih poznatih znanstvenih, ekoloških, društvenih i gospodarskih čimbenika koji utječu na očuvanje vuka u Hrvatskoj. Službeno je usvojen odlukom ministra kulture od 7. prosinca 2004. godine, a zamišljen je kao dinamični dokument koji treba prolaziti postupak revizije.

U sklopu revizije Plana Državni zavod za zaštitu prirode je organizirao dvodnevnu radionicu na kojoj je sudjelovalo 50-ak predstavnika različitih interesnih skupina. U aktivnom radu sudjelovali su predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Veterinarskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, stručne službe Javnih ustanova Parkova prirode i Nacionalnih parkova, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Hrvatskih šuma, Udruge uzgajivača ovaca i koza općine Unešić \"Mrka\", Udruge korisnika i uzgajivača hrvatskih stočarskih pasmina pasa -Unešić, Hrvatskog lovačkog saveza, županijskih lovačkih saveza, udruge AWAP te predstavnici iz Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Sudionici radionice su se složili da je populacija vuka u Hrvatskoj stabilna te da ju je kao takvu potrebno i očuvati. Također je zaključeno da se veličina populacije trenutno nalazi u granicama poželjne brojnosti.

U nadolazećem razdoblju slijedi rad na objedinjavanju svih promjena i zaključaka donesenih na radionici te kao takav, Plan će biti pregledan od strane Povjerenstva za praćenje populacija velikih zvijeri u Republici Hrvatskoj i dostupan javnosti na uvid i komentare. Nakon tih postupaka slijedi i službeno usvajanje revidiranog Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj od strane nadležnog Ministarstva kulture.

 

Galerija trenutno nema slika