11. ožujak 2011. - Predavanja o vuku u srednjim školama

Dana 11. ožujka 2011. godine u šibenskim srednjim školama održana su dva predavanja o ulozi i značenju vuka u prirodi.
Predavanja su organizirana u obliku multimedijske prezentacije u trajanju od jednog školskog sata, a održana su u Medicinskoj i kemijskoj školi te u Školi za strukovna zanimanja u Šibeniku, u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i profesora iz navedenih srednjih škola. Predavač je bio dr. Josip Kusak sa Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

Slike