10. i 11. rujan 2008. - Predstavljanje rezultata Akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu

10. rujna 2008. u upravi JU NP Sjeverni Velebit u Krasnom i 11. rujna u upravi JU NP Risnjak u Crnom Lugu predstavljeni su rezultati druge po redu Akcije praćenja populacija velikih zvijeri po tragovima u snijegu.

\"\"Metodologija provedbe Akcije dogovorena je s predstavnicima zaštićenih područja i lovačkih udruga (koji poznaju teren i znaju prepoznavati tragove) u listopadu 2007., a sama Akcija uspješno je provedena tijekom prosinca 2007. i siječnja 2008. godine.

Kao i nakon prve Akcije, po završetku terenskih obilazaka sve zemljopisne karte s ucrtanim lokacijama pronađenih tragova i pripadajući formulari s podatcima, dostavljeni su Državnom zavodu za zaštitu prirode gdje su objedinjeni i računalski obrađeni.

Na osnovi dobivenih podataka izrađena je procjene brojnosti populacije vuka na istraživanom području, a rezultati su predstavljeni sudionicima Akcije na spomenutim sastancima.

Akcija tijekom zime 2007/08 je provedena u većini lovišta i zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji (gdje zimi ima snijega) tijekom čega je nađeno ukupno 138 znakova prisutnosti velikih zvijeri - 103 traga vuka, 29 tragova medvjeda i 6 traga risa.

\"\"Ovom prilikom je izrađena samo procjena brojnosti populacije vuka, jer su podatci za procjenu brojnosti populacije risa nedostatni. Procijenjeno je da na području Gorskog kotara (Primorsko-goranska županija) obitavaju 44 jedinke vuka raspoređene u 7 vučjih čopora i 3 \"vuka samotnjaka\", na području Velebita i Like (Ličko-senjska županija) 41 jedinka vuka raspoređena u 6 čopora i 2 \"vuka samotnjaka\", a u Karlovačkoj županiji procijenjeno je 30 jedinki vuka raspoređenih u 6 čopora i 3-4 \"vuka samotnjaka\". Sumarna procjena brojnosti za cijelo istraživano područje, s korekcijama čopora koji su se preklapali i graničnim čoporima, iznosi u prosjeku 110 jedinki (oko 100 raspoređenih u 17 čopora i 10-tak \"vukova samotnjaka\").

Sudionici Akcije prisutni na predstavljanju rezultata, složili su se s dobivenom procjenom za istraženo područje, te je zaključeno da bi se uz poboljšanje metode te uključivanje drugih sudionika mogla dobiti još bolja slika o stanju populacije vuka.

 

Galerija trenutno nema slika