10. i 11. lipanj 2008.- Pan-europski kongres, Postojna, Slovenija

S obzirom da velike zvijeri kao glavni predatori zahtijevaju puno životnog prostora, koji se u većini slučajeva prostire preko granica više država, istaknuta je potreba za međunarodnom suradnjom odnosno zajedničkim upravljanjem velikim zvijerima. U svrhu toga izrađene su Smjernice za planove upravljanja velikim zvijerima na razini populacije, koje su predstavljene u svom finalnom obliku na Pan-europskom kongresu u Postojni (Slovenija) 10. i 11. svibnja 2008.

\"\"Smjernice je napisala skupina neovisnih stručnjaka kao ulazne informacije za stalni rad Komisije za operacionalizaciju Direktive o staništima. Kao takav, one nisu službeni dokument Komisije. Umjesto toga, sadrže niz preporuka koje autori žele dati Komisiji na temelju sadašnjega znanstvenoga znanja i iskustva koje je stečeno o upravljanju i očuvanju populacije velikih zvijeri širom Europe. Prije finalne verzije održan je niz radionica u državama na čijem teritoriju obitavaju populacije velikih zvijeri, a služile su za kanaliziranje komentara o smjernicama, koji su naknadno uvršteni u finalnu verziju.
Europa je dom četiriju vrsta velikih zvijeri: smeđeg medvjeda, vuka, gorske kune i euroazijskog risa.

Populacije tih velikih zvijeri prostiru se na stotine, tisuće, često i desetke tisuća kvadratnih kilometara. Tako veliko područje je često fragmentirano na mnogo tipova administrativnih granica, uključujući zaštićena područja, općine, županije, države, zemlje, pa čak i supra-nacionalne entitete kao što je Europska unija. Prema tome, neophodno je da planiranje očuvanja za velike zvijeri bude koordinirano i u suradnji između svih administrativnih jedinica koje dijele populacije, a ne da svaka država upravlja svojim dijelom populacije.

Na kongresu se između ostalog raspravljalo o važnosti Smjernica, zatim razlici upravljanja populacijama velikih zvijeri u zemljama članicama Europske Unije i zemljama koje nisu članice Europske Unije. Posebno je istaknuta problematika upravljanja velikim zvijerima u zemljama koje su unutar države podijeljene na još manje upravljače jedinice. U sklopu kongresa je predstavljena i izložba na temu suživota ljudi s velikim zvijerima.

Voditeljica odsjeka za divlje i udomaćene svojte i staništa, Jasna Jeremić je ispred Državnog zavoda za zaštitu prirode predstavila Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj koji je tom prilikom i podijeljen sudionicima zajedno s drugim po redu biltenom "Očuvanje velikih zvijeri u Hrvatskoj".

http://www.mop.gov.si/en/areas_of_work/environment_directorate/sektor_za_politiko_ohranjanja_narave/large_carnivores_in_slovenia/pan_european_conference_on_population_level_management_plans_for_large_carnivores/programme/

 

Galerija trenutno nema slika