10. - 13. studeni 2005., Castelo Branco, Portugal Drugi Portugalsko-španjolski kongres o iberijskom vuku

\"\"U organizaciji \"Udruge vuk\" (\"Grupo lobo\"), Više agronomske škole Politehničkog instituta u Castelu Brancu i Centra za biologiju okoliša, od 10. do 13. studenog 2005. godine, u Castelu Brancu, održan je drugi Portugalsko-španjolski kongres o iberijskom vuku.

Na kongresu su sudjelovali brojni znanstvenici i stručnjaci koji se bave vukovima, a prezentacije su bile podijeljene u nekoliko tematskih cjelina - biologija i ekologija vuka, o čovjeku i vuku, zaštita vuka, upravljanje vukom, te praćenje populacija vuka. Nakon svake tematske cjeline slijedila je dinamična diskusija, a najviše se raspravljalo o pristupima zaštiti vuka i načinima rješavanja konflikata među interesnim skupinama. Kongres je također bio i mjesto prikazivanja nekoliko dokumentarnih filmova o iberijskom vuku.

Osim domaćih predavača koji su dali pregled stanja populacije vuka na iberijskom poluotoku, kongres je ugostio i nekoliko stranih stručnjaka. Održana je prezentacija o uspješnoj reintrodukciji vukova u Yellowstone, te o zagonetnom ponovnom pojavljivanju vukova u Švedskoj, a predstavljena su i dva međunarodna projekta - LIFE COEX koji se provodi u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji i Hrvatskoj, te LIFE III projekt \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\".

Aktivnosti i rezultate LIFE III projekta \"Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj\" kao i Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj predstavila je pomoćnica voditeljice projekta Sonja Desnica. U razgovoru koji je uslijedio prisutne sudionike kongresa najviše su zanimale aktivnosti koje se poduzimaju u svrhu smanjenja šteta na stoci, kao i načini ublažavanja konflikata među različitim interesnim skupinama. Isto tako javio se i veliki interes za Planovima upravljanja vukom u Hrvatskoj, budući da i Španjolskoj i Portugalu tek predstoji izrada takvoga plana, kao i za ostalim promotivnim materijalima tiskanim u okviru projekta.

 

Galerija trenutno nema slika