1. - 4. listopada 2005., Colorado Springs, SAD Međunarodna konferencija za vukove

U organizaciji Međunarodnog centra za vukove iz Minnesote, u Colorado Springsu održana je Međunarodna konferencija za vukove. U okviru konferencije organiziran je i sastanak Stručne skupine za vukove pri Međunarodnoj zakladi za zaštitu prirode (IUCN).

Na konferenciji su sudjelovali brojni znanstvenici i stručnjaci koji se bave vukovima, a održane su prezentacije iz područja istraživanja vukom, upravljanja, edukacije, ljudske dimenzije, utjecaja vuka na stoku i divljač i dr.

Također je prikazano i nekoliko dokumentarnih filmova. Problematika zaštite vukova u Hrvatskoj bila je prezentirana kroz čak tri prezentacije.

\"\"Tako je Ana Štrbenac iz Državnog zavoda za zaštitu prirode upoznala sudionike s ključnim pitanjima zaštite vuka u Hrvatskoj, aktivnostima u okviru LIFE projekta i Planom upravljanja vukom u Hrvatskoj.

Detalje o radu na zajedničkim radionicama, čiji je rezultat ovaj Plan izložio je Alistair Bath iz Sveučilišta u Newfoundlandu, koji je bio moderator ovih radionica.

Josip Kusak sa Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio je istraživački aspekt zaštite vukova u Hrvatskoj, uključujući rezultate istraživanja populacije vuka u Hrvatskoj koja se u posljednje tri godine provode u okviru LIFE projekta.

Prezentacije su bile izuzetno dobro posjećene i prihvaćene, a Hrvatska je i ovom prilikom u više navrata istaknuta kao pozitivan primjer zaštite vuka u suradnji svih interesnih skupina.

Na temelju ostalih prezentacija, dalo se zaključiti da unatoč postojećim problemima, u Hrvatskoj i ostalim istočnoeuropskim državama postoji znatno veća tolerancija prema velikim zvijerima i prirodi uopće, nego što je to slučaj u razvijenim državama kao što su primjerice SAD i skandinavske države.

 

 

 


 

Galerija trenutno nema slika