05. svibanj 2011. – Predavanje o vuku u PP Učka za sve interesne skupine

Povodom pojave vukova na području PP Učka i šteta na stoci, Državni zavod za zaštitu prirode u suradnji sa Javnom ustanovom "Park prirode Učka" organizirao je u četvrtak, 05. svibnja 2011. g. izložbu, predavanja i  tribinu za sve interesne skupine. Na predavanjima i tribini aktivno je sudjelovalo  40-ak sudionika – predstavnika županijskog Odjela za poljoprivredu i Agencije za ruralni razvoj Istre, lovačkog saveza i udruga, stočara i šire javnosti te medija.

Uslijedila su  predavanja, prema sljedećem rasporedu:

1. Biologija i stanje vuka u Hrvatskoj - doc.dr.sc. Josip Kusak, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

2. Upravljanje vukom u Hrvatskoj - mr.sc. Ana Štrbenac, dipl.ing.biol., Državni zavod za zaštitu prirode;

3. Načini čuvanja stoke od vuka i program donacija - mr. Jasna Jeremić, dr.vet.med., Državni zavod za zaštitu prirode;

4. Postupak utvrđivanja i nadoknade šteta od vuka - Lucija Urli, dr.vet.med, Uprava za zaštitu prirode, Ministarstvo kulture.

Nakon predavanja otvorena je rasprava na kojoj su se dali odgovori vezani uz upravljanje vukom u Hrvatskoj i tijekom koje su zainteresirani dionici mogli dobiti sve relevantne informacije.

Zainteresiranima su podijeljeni primjerci Plana upravljanja vukom u RH za razdoblje od 2010. do 2015., edukativno-informativni materijali i letci o Postupku utvrđivanja šteta nanesenih od životinja strogo zaštićenih divljih svojti, kao i Popis stalnih vještaka Ministarstva kulture ovlaštenih za utvrđivanje i procjenu štete od životinja strogo zaštićenih divljih svojti.

Također, podijeljeno je i nekoliko primjeraka obrazaca zahtjeva Državnom zavodu za zaštitu prirode za dodjelu pasa tornjaka ili električne ograde radi preventivne zaštite stoke od napada vukova. Tom prilikom dogovoreno je da ukoliko postoje interesi za upućivanje zahtjeva Državnom zavodu za zaštitu prirode za dodjelu pasa tornjaka ili električne ograde radi preventivne zaštite stoke od napada vukova, JU „PP Učka“ stoji na raspolaganju za daljnje informacije.

 

Prilog "Odakle vukovi na Učki?" Marijane Zorić, novinarke Radio Rijeke, možete poslušati na 

http://www.hrt.hr/index.php?id=466&tx_ttnews%5btt_news%5d=114960&tx_ttnews%5bbackPid%5d=466&cHash=5638655ada

Slike