03. 04. 2003. - Radionica o vuku

U četvrtak 3. travnja, održana je radionica \"Izrada plana upravljanja vukom u Hrvatskoj\", na kojoj je sudjelovalo 30-ak predstavnika svih interesnih skupina. Radionicu su vodili prof. dr. sc. Alistair Bath, kanadski suradnik na projektu, jedan od vodećih međunarodnih stručnjaka za istraživanje socioloških aspekata upravljanja / gospodarenja divljim životinjama, i Aleksandra Majić, studentica poslijediplomskoga studija iz ljudske dimenzije gospodarenja divljim životinjama na Sveučilištu u Newfoundlandu, Kanada.

Svi sudionici su se složili da je osnovni cilj očuvati populaciju vukova u Hrvatskoj, ali da se treba dogovoriti o načinu kako to postići. Istaknuto je da najprije treba prikupiti sve podatke o populaciji vuka, njihovoj prehrambenoj bazi (broj stoke, divljači), utjecaju na divljač, štetama na stoci, poduzetim mjerama za prevenciju stoke i dr. Većina sudionika je zadužena da prikupi dio tih podataka i predstavi ih na sljedećoj radionici, koja je dogovorena za sredinu mjeseca svibnja.

Galerija trenutno nema slika