01. rujna 2005. - Pokušaj spašavanja vuka iz Mazina

U prijepodnevnim satima 01. rujna mještani sela Mazin kraj Donjeg Lapca obavijestili su predstavnike nadležnih institucija o pronalasku ranjenog vuka na livadi nadomak kuća. Prve informacije upućivale su na stradanje vuka od prometnog udesa.

Na teren je izašao ovlašteni vještak za utvrđivanje šteta na domaćim životinjama od vuka, Igor Hak, i ustanovio da je životinja ranjena i da se ne može podići na stražnje noge. Nakon kratke konzultacije s djelatnicima Državnog zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odlučeno je da se ranjeni vuk pokuša spasiti i vratiti u prirodu. Dr. sc. Josip Kusak je u kasnim večernjim satima vuka dovezao u Zagreb. Radilo se o odraslom mužjaku, starosti 3 - 4 godine, teškom 37 kg. Mještani su mu nadjenuli ime \"Mane\".

\"\"   \"\"    \"\"

U suradnji s v.d. ravnateljem Klinike za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta, dr. sc. Draženom Matičićem, osiguran je prihvat, smještaj i obrada ranjenog vuka. Ujutro 02. rujna kirurški tim pristupio je obradi. Nakon učinjene rendgenske pretrage koja je pokazala prijelom kosti desne stražnje noge uslijed prostrjela, odlučeno je da se pristupi operativnom zahvatu.

Nažalost, tijekom obrade ustanovljeno je da su povrede tako ozbiljne da se ne mogu sanirati te je odlučeno da se ranjeni vuk eutanazira. Obzirom da se radi o prostrjelnoj rani, koja je rezultat nezakonitog djela, o cijelom slučaju je obaviještena nadležna inspekcija zaštite prirode pri Ministarstvu kulture.

 

Galerija trenutno nema slika