01. 05. 2003. - Početak rada Regionalnih ureda

U sklopu projekta osnovani su regionalni uredi za područje Like, Gorskoga kotara i Dalmacije. Namjera osnivanja tih ureda je približavanje lokalne zajednice onima koji odlučuju o zaštiti i poticanje aktivnog uključivanja lokalne zajednice u sve aktivnosti vezane uz zaštitu vuka. Urede vode regionalni koordinatori, zaduženi za provedbu projektnih aktivnosti na lokalnoj razini. Ured za područje Like i Gorskoga kotara djeluje u Gospiću, a voditelj ureda je Dragan Šarić. Ured za područje Dalmacije djeluje u Šibeniku, a voditelj ureda je Nikica Skroza.

Regionalni koordinatori održavaju stalne kontakte s predstavnicima stočara, lovaca, nevladinih udruga, lokalne uprave i samouprave i dr. Dosad je održano dvanaest sastanaka sa stočarima i lovcima, a poslani su i materijali o projektu na općine i gradove u područjima rasprostranenosti vuka. U uredima se mogu naći sve potrebne informacije vezane uz problematiku zaštite vuka, posebno kada je riječ o poduzimanju mjera za zaštitu stoke.

Galerija trenutno nema slika