Ovlašteni vještaci

Ovlašteni vještaci Ministarstva kulture za procjenu šteta od vuka i risa kao strogo zaštićenih životinjskih svojti
Ime i prezime Mjesto stanovanja Telefon Mobitel Županija
Blaženka Kulić Rijeka 051 644 139 099 6770 298 Primorsko-goranska
Željko Dasović Brinje 053 700 688 098 414 355 Ličko-senjska
Berislav Šimunić Senj 053 881 418 098 1882 833 Ličko-senjska
Dragan Milković Gospić 053 679 026 098 439 187 Ličko-senjska
Igor Hak  Gračac 023 775 070 098 446 665 Ličko-senjska
Ana Grgas  Benkovac 023 681 997 098 9362 726 Zadarska
Marko Ljubičić Knin 022 661 402 091 466 8901 Šibensko-kninska
Ivica Šupe  Šibenik 022 334 333 091 5052 267 Šibensko-kninska
Zoran Bračulj Split 021 539 814 099 6060 663 Splitsko-dalmatinska
Stipe Kokić  Sinj 021 824 901 098 423 159 Splitsko-dalmatinska
Damir Bosiljevac Omiš 021 863 239 091 5133 263 Splitsko-dalmatinska
Boris Šabić  Makarska 021 612 008 098 445 665 Splitsko-dalmatinska
Anita Petković Dubrovnik 020 331 139 098 9271 007 Dubrovačko-neretvanska
Goran Bručić Sunja   098 445 353 Sisačko-moslavačka
Ivan Pavličić Drežnik Grad 047 784 009 098 446 813 Karlovačka
Dražen Matičić Karlovac 047 613 438 098 439 413 Karlovačka

Galerija trenutno nema slika