Nadoknada šteta

Ovlašteni vještaci

Ovlašteni vještaci Ministarstva kulture za procjenu šteta od vuka i risa kao strogo zaštićenih životinjskih svojti...

Pročitajte više »

Upute o postupku utvrđivanja štete koju nanese vuk

Nadoknada štete od vuka propisana je Zakonom o zaštiti prirode te Pravilnikom o postupku sprječavanja i nadoknade štete...

Pročitajte više »

Prikazano 2 od 2