Što se očekuje od dobroga tornjaka?

Može li tornjak pobijediti vuka? Gotovo uvijek može, ali mnogi su razočarani jer poraz vukova gotovo nikad nije posljedica izravne borbe. Ona će se dogoditi samo ako zakažu svi drugi tornjakovi obrambeni postupci. Upravo poradi takvih postupaka zreliji će se psi katkad udaljiti od stada i tora. Pretraživanje i označivanje okolnoga terena jedna je od njihovih osnovnih zadaća. Što je veća mogućnost napada, više izviđaju i ostavljaju svoje znakove. Skitnje su nešto posve drugo. Najčešće su znak slabe prehrane ili svadbenoga zova. Uzrok svaki pastir mora utvrditi i ukloniti sam.
Osjete li tornjaci opasnost, režat će, kostrušiti dlaku, nemirno njušiti, mokriti svaki čas uz neki kamen ili grm i grepsti tlo.

Ako vukovi procijene da je obrana stada dovoljno odlučna i jaka, nestat će kao da ih nije ni bilo. Neprimjereno agresivni, neiskusni i brzopleti psi u takvim će prilikama srljati u napad, ali bit će im to najčešće prvi i posljednji put.
Mlade pse u takvim prilikama treba obuzdati. Iskusni, dobri tornjaci biraju najprikladniji način da bi postigli cilj. Odlikuju se više lukavošću i mudrošću nego oštrinom.

 

Slike