Kako odgojiti i koristiti radnoga tornjaka

Za uspješno obavljanje svoje funkcije, odgoj tornjaka mora započeti u dobi između 7 tjedana i 3 mjeseci i to što bliže okruženju u kojemu će biti korišteni. Stoga je za osposobljavanje tornjaka nužno da već od rane dobi živi slobodno uz stoku, pogotovo kada se ona kreće u prirodi.

Pas odgojen na lancu, u kavezu ili kao kućni ljubimac neupotrebljiv je za zaštitu stada.

Pas može biti vezan samo kada je stado zatvoreno ili kad za to postoji kratkotrajna nužda.
Tornjaka se ne smije zatvoriti sa stokom u skučenu štalu ili tor. Ne smije biti prisutan pri jarenju ili janjenju i ne smije se sukobljavati s ovnom ili jarcem jer ga može ozbiljno ozlijediti, pa i ubiti.
Svoju funkciju tornjaci mogu uspješno obavljati nakon navršene prve godine, a punu zrelost dosežu s dvije i pol godine.

Radni vijek tornjaka je više od 10 godina.

 

 

Slike