Kako održavati ogradu?

Bez redovitog održavanja ograda lako može prestati biti učinkovita. Punjenost baterije treba provjeravati, a bolje je imati dvije baterije od kojih je jedna uvijek puna i spremna za zamjenu. Ogradu treba obilaziti i provjeravati da li je koja žica pokidana. Životinje u ogradi u pravilu ne pasu travu ispod žice, te je treba povremeno kositi da ne bi dodirivala žicu.
Ako nema napona u ogradi treba provjeriti slijedeće:
1. Da li je uređaj uključen?
2. Da li je uređaj pravilno spojen s sajlama ograde (žice da nisu pokidane)?
3. Da li je žica uzemljenja spojena s uređajem i s šipkama uzemljenja?
4. Da li postoji kratki spoj negdje uzduž ograde?
5. Da li je neki od izolatora loš ili polomljen?

 

Slike