Kako naučiti stoku na električnu ogradu?

Domaće životinje koje se prvi puta susreću s električnom ogradom treba naučiti da je dodir s sajlom ograde bolan. Najbolje je svaku životinju pojedinačno dovesti do ograde i dopustiti da osjeti električni udar. Time se izbjegne da prilikom prvog iskustva životinja skoči, potrči, pokida ogradu ili se ozlijedi.

Slike