Kako izgleda ograda za zaštitu od vuka?

Električna se ograda sastoji od odgovarajućeg izvora energije, generatora impulsa, elektovodljive užadi učvršćene na drvene ili plastične stupove preko posebnih izolatora, i metalnih šipki za uzemljenje. Najjednostavniji izvor energije je automobilska baterija od 12V, koja se može puniti preko punjača (ispravljača), priključivanjem na auto ili putem solarnih ploča.
Generator impulsa svake sekunde proizvodi strujne impulse napona najmanje 5000 do 10000 V.
Ograda za zaštitu od napada vukova trebala bi biti od najmanje pet žica. Vrata ograde izrađuju se od istog elektrovodljivog užeta i uz upotrebu metalnih opruga - po jedne za svako uže ograde. Na tim se mjestima vrata lako otvaraju preko izoliranih hvatača za ruku. Stupovi koji drže ogradu mogu biti drveni ili originalni plastični. Visina stupova trebala bi biti oko 1.6 m. Eletrovodljivo uže se postavlja na posebne plastične nosače - izolatore koji omogućuju njihovo pomicanje i natezanje. Užad se postavlja u razmaku 20-30 cm, a donji par treba biti bliže jedan drugome nego ostala. Donje uže smije biti najviše 20 cm iznad tla. Razmak stupova treba biti 5-10 m, što ovisi o izgledu terena. Jednom postavljena, užad ne smije dodirivati travu i grmlje, jer se time također gubi napon u mreži. Ako je pravilno postavljena, duljina žice u ogradi može biti i više kilometara. Za dobro funkcioniranje ograde od presudne važnosti je i uzemljenje. U tu svrhu, željeznu šipku duljine najmanje 1m potrebno je zabiti u tlo. Dobro uzemljenje čini pola uspjeha u radu s električnim ogradama.

Slike