Ljudska dimenzija i upravljanje vukovima

Upravljanje populacijama velikih zvijeri, kakva je i vuk, često je više društveno-gospodarske nego biološke naravi. Da bi se uspješno upravljalo vukom u Hrvatskoj, treba razumjeti ljude koji obitavaju u područjima koja su ujedno i stanište vuka.
Tek ako smo razumjeli interese i probleme svih interesnih skupina i javnosti, možemo pristupiti djelotvornom upravljanju vukom. Takvo upravljanje bit će odraz razumijevanja i zalaganja svih zainteresiranih građana.
Tu problematiku proučava područje znanosti koje nazivamo \"ljudska dimenzija u gospodarenju divljim životinjama\" (engl. Human dimensions in wildlife management). Prvo istraživanje takve vrste u Hrvatskoj je provedeno upravo na tematici upravljanja vukovima tijekom 1999. i 2000. godine.
Budući da su stajališta javnosti dinamična, takva istraživanja treba ponavljati. Stoga su u sklopu projekta Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj napravljena još dva istraživanja i to na početku i kraju samog projekta da bi se zabilježilo što stanovnici Hrvatske misle o vukovima i njihovom upravljanju u Hrvatskoj.

U isto vrijeme pristupilo se izradi plana upravljanja vukom, i to u nastojanju da se osigura neposredno sudjelovanje svih zainteresiranih strana. Predstavnici različitih interesnih skupina i mjerodavnoga ministarstva sastajali su se i radili zajedno na izradi plana upravljanja s glavnim ciljem da se osigura opstanak populacije vuka u Hrvatskoj uz što manje sukobe s ljudima. Zajednički rad urodio je plodom i 7. prosinca 2004. godine nadležno Ministarstvo kulture usvojilo je Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj kao službeni dokument. Plan se danas uspješno provodi, a u samu provedbu uključen je čitav niz institucija i udruga.

 

Galerija trenutno nema slika