Zašto je potrebno istraživati vukove

Samo aktivan pristup zaštiti ugrožene vrste može osigurati njen dugoročni opstanak. Izrada planova upravljanja te provođenje aktivnosti zacrtanih tim planovima bitan su korak za ostvarivanje zaštite. Prilikom izrade ovih planova potrebno je odrediti glavne čimbenike koji utječu na kretanje brojnosti ugrožene populacije, te razumjeti njihove međuodnose i dinamiku. Stoga je neophodno upoznavanje osnovnih činjenica o biologiji populacije vukova, kao i njihovog utjecaja na život ljudi na istim prostorima. Također treba istražiti i osobine onih ljudskih aktivnosti koje najviše utječu na dinamiku populacije vuka. Te spoznaje koriste se kod izrade plana upravljanja vukom i za donošenje odluka za upravljanje tom, u Hrvatskoj strogo zaštićenom, vrstom.

Slike