Pristup istraživanju vukova

Zbog stoljetnog proganjanja i ubijanja od strane čovjeka, a u svrhu potpunog istrjebljenja, današnji vukovi postali su vrlo oprezni i teško primjetljivi. Zato se u istraživanju pribjegava i posrednim metodama prikupljanja podataka preko znakova prisutnosti i prolaska vukova (tragovi, izmeti, ostaci plijena). O kretanju , korištenju staništa i aktivnosti vukova najviše se može saznati telemetrijskim praćenjem. Ta metoda istraživanja divljih životinja sastoji se od hvatanja živih jedinki, te njihovog ponovnog puštanje u prirodu nakon što su obilježene na jedan ili više načina koji omogućuju praćenje njihovog kretanja i prirodnog ponašanja u divljini. Za istraživanje biologije vukova provjereno i najpraktičnije obilježavanje je stavljanjem ogrlice sa radio odašiljačem. Pomoću prijenosnog radio prijemnika i antene traži se signal na osnovu kojega se određuje položaj i aktivnost praćene životinje. Novije ogrlice za praćenje mogu biti opremljene GPS uređajem i GSM dodatkom koji preko SMS poruka šalje podatke direktno na računalo istraživača.

Slike