W8-Felix

Vučić W8-Felix, štene vučice Hilde uhvaćen je i obilježen 25. kolovoza 2004. kod Pogorelog vrha u Gorskom kotaru. Imao 14.5 kg i mijenjao je mliječne zube za stalne. S obzirom da je vučica Hilda je u proljeće 2003. napustila čopor Risnjak i postala reproduktivna ženka čopora Snježnik, oba vuka su tako bila pripadnici čopora Snježnik. Vučić Felix unuk je kasnije obilježene i telemetrijski praćene reproduktivne ženke (alfa ženka) čopora Risnjak, W10-Tanje. Vučić Felix uginuo je od bolesti.

Slike