W5-Hilda

Vučica u trećoj godini života, težine 24 kg, uhvaćena 2.srpnja 2002. ispod brda Šija u Gorskom kotaru je nazvana W5-Hilda. Njen čopor nazvan je čopor Risnjak. Tijekom proljeća 2003. godine vučica Hilda napustila je svoj roditeljski čopor Risnjak i pridružila se je preostalom pripadniku čopora Snježnik. Godine 2004. taj par vukova imao je leglo, kasnije uhvaćen vučić Felix (W8) jedan je od njih. Nakon što su se kasnije obilježila još dva vuka pripadnika čopora Snježnik (W12-Sara i W13-Kyra), došlo se od spoznaje da vučica Hilda, kao jedan od roditelja, vrijeme provodi bilo u potrazi za hranom, bilo na mjestu gdje su mladi vučići. Hilda je također neposredni potomak kasnije obilježene i telemetrijski praćene reproduktivne ženke (alfa ženka) čopora Risnjak, W10-Tanje. Hilda se prati i tijekom 2009. i prema tome je najduže praćeni vuka u Hrvatskoj.

Slike