W29-Ajša

Na području čopora Suho, dana 24. kolovoza 2012. godine uhvaćena je i obilježena ženka vuka po imenu W29-Ajša, u dobi od 5 mjeseci i mase 14 kg. Obilježena je VHF ogrlicom. Hvatanjem muškog  šteneta WPO8 i vučice W29-Ajše, potvrđeno je da je čopor Suho u 2012. godini imao leglo. Od studenog 2012. se više ne prati, budući da nema dostupnog VHF signala.

Slike