W28-Tona

Dana 18. srpnja 2012. obilježena je vučica W28-Tona u dobi od 3,3 godine. Praćena je dva tjedna, nakon kojih joj je signal izgubljen. Za pomoć u traženju vučice kontaktirani su i slovenski istraživači. Tek u travnju 2013. pronađena je na području čopora Risnjak u društvu s još 3 jedinke vuka, kada su i skinuti podaci s ogrlice. Od srpnja 2012. do travnja 2013. (273 dana) sakupljeno je 1.805 lokacija te je ustanovljeno da je Tona glavninu vremena provela u Sloveniji, a svojim kretanjem pokrila je teritorije 3 poznata čopora (dva u Hrvatskoj i jednog u Sloveniji). Njena površina kretanja iznosila je 1.169,8 km². U kolovozu 2013. pronađena je njena otpala ogrlica kod Crnog Luga.  

Slike