W27-Šaki

Dana 31. listopada 2010. godine kod sela Pađene, nedaleko od Knina, spašen je vuka koji je upao u suhi bunar dubok 4 m. Radilo se o mladom mužjak starom 8 mjeseci i mase 26 kg kojem je dodijeljeno ime W27-Šaki. Nakon što su ga djelatnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvukli iz bunara, vuk je dobio infuziju za dehidraciju i antibiotike. Također je opremljen GPS-GSM ogrlicom za telemetrijsko praćenje. Nažalost, isti je vuk samo 10 dana kasnije smrtno stradao od udara automobila na lokalnoj cesti.

Slike