W21-Luka

Dana 21. svibnja 2009. doc. dr. sc. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta, na području Vršice, između Crnog Luga i Gerova u Gorskom kotaru uhvatio je vuka iz čopora Snježnik i obilježio ga GPS ogrlicom. Bio je to mužjak dobi 3 godine i mase 38 kg, nazvan W21-Luka, koji se dva dana nakon obilježavanja pridružio čoporu Snježnik, što je potvrđeno nalazom signala s njegove ogrlice. Nažalost, već mjesec dana kasnije njegova ogrlica je počela slati takozvani "recovery" signal. To je značilo da se baterija unutar ogrlice istrošila i da daljnje primanje podataka na taj način nije moguće. Praćenje ovog vuka je nastavljeno samo klasičnom VHF triangulacijom.

Nažalost, iako je tijekom cjelokupnog vremena telemetrijskog praćenja boravio na prostoru Hrvatske, vuk W21-Luka je zajedno sa svojim bratom W22-Dragom odstrijeljen u sklopu zakonitog zahvata u populaciju vuka u Sloveniji 25. veljače 2010. tek nekoliko dana nakon što je prvi puta prešao granicu.

Slike